برجام در مدت کوتاه تأثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی و مراودات کشورمان با سایر کشورهای جهان داشته است، هرچند این روزها شاهد وجود دغدغه‌هایی درباره عدم اجرای آن توسط رئیس جمهور منتخب آمریکا هستیم اما باید گفت دستاوردهای چند ماهه اجرای بر جام در حوزه های نفت و صنعت گردشگری و مراودات ما با سایر کشورها ارزنده بوده است.
منطقه اوراسیا رویکرد جدید گردشگری و توریسم ایران
 
ایراس: برجام در مدت کوتاه تأثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی و مراودات کشورمان با سایر کشورهای جهان داشته است، هرچند این روزها شاهد وجود دغدغه‌هایی درباره عدم اجرای آن توسط رئیس جمهور منتخب آمریکا هستیم اما باید گفت دستاوردهای چند ماهه اجرای بر جام در حوزه های نفت و صنعت گردشگری و مراودات ما با سایر کشورها ارزنده بوده است.
منبع : تبریز سر ایران است. |منطقه اوراسیا رویکرد جدید گردشگری و توریسم ایران
برچسب ها : اجرای ,سایر ,مراودات ,گردشگری ,جمهور منتخب ,منتخب آمریکا ,رئیس جمهور ,توسط رئیس ,دغدغه‌هایی درباره ,سایر کشورها ارزنده ,منتخب آمریکا هستیم ,جم